Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

A l'efecte del que preveu el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeo y del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), així com d’acord a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPD-GDD), AXG MEMBRANE, S.L., informa als seus usuaris i a qualsevol tercer que entregui les seves dades de caràcter personal a la nostra empresa, sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal.

 

1. Finalitat de les dades obtingudes, legitimació i consentiment al tractament.

AXG MEMBRANE, S.L. tractarà les dades de forma confidencial i amb la finalitat exclusiva d’oferir els serveis sol·licitat, amb totes les garanties legals i de seguretat conforme el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeo i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), així com d’acord a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPD-GDD).

S’informa a l’usuari que al fer un ús de la pàgina web www.axgmembrane.com, i dels serveis que en ella s’ofereixen, accepta i consent expressament quedar vinculat per les condicions de la present Política de Privacitat amb respecte a la informació recopilada en relació a vostè a través de la web. En cas de dubte o qüestió en relació a la present política, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a info@axgmembrane.com

Quan precisem obtenir informació per la seva part, sempre li sol·licitarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades sol·licitades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporats a un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és responsable AXG MEMBRANE, S.L.

AXG MEMBRANE, S.L. es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa.

 

2. Drets dels usuaris.

L’usuari podrà enviar una comunicació per escrit a AXG MEMBRANE, S.L., dirigint-se al domicili social de AXG MEMBRANE, S.L., situat al C/ Portalet, 6; 17257 – Torroella de Montgrí (Girona) o bé mitjançant correu electrònic a info@axgmembrane.com; incorporant una fotocòpia del seu DNI o document identificatiu similar, per a exercitar els seus drets que son els següents:

. Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: Vostè podrà preguntar a AXG MEMBRANE, S.L., si està tractant les seves dades i amb quina finalitat.

. Dret a sol·licitar la rectificació de les dades personals en cas de ser incorrectes.

. Dret a sol·licitar la cancel·lació de les dades personals.

. Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, en aquest cas únicament seran conservades per AXG MEMBRANE, S.L., aquelles dades necessàries per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

. Dret a oposar-se al tractament de dades personals: AXG MEMBRANE, S.L. deixarà de tractar dades d’acord a la forma que vostè indiqui, amb l’excepció que existeixin motius legals imperiosos, o per l’exercici i la defensa de reclamacions, si es compleixen algun d’aquests casos aquelles dades seguiran sent tractades.

. Dret a la portabilitat de les dades: En cas que vostè vulgui que les seves dades siguin tractades per alguna altra empresa, AXG MEMBRANE, S.L. li facilitarà la portabilitat de les seves dades al nou responsable del tractament.

 

3. Mesures de seguretat.

AXG MEMBRANE, S.L. li informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal; i per evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte que l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que es troben exposats, provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural.

 

4. Modificació de la política de privacitat.

AXG MEMBRANE, S.L. es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d’acord al seu propi criteri, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades Personals (AEPD).

Necessites més informació? Truca'ns!

Contacta amb nosaltres i respondrem a tots els teus dubtes